ZZP Bashing

Het merendeel van de ruim 750.000 zzp’ers die Nederland inmiddels rijk is, ziet zich als bewust zelfstandig ondernemer en wil zijn of haar arbeidzame leven voor eigen rekening en risico inzetten. Deze groep is gebaat bij een faciliterende overheid welke de ondernemer steunt en aanmoedigt om zich in zijn of haar onzekere bestaan duurzaam in te zetten. Geen gemakkelijke opgave om in tijden van economische recessie nieuwe klussen te vinden, uurtarief overeind te houden en de expertise op hoog niveau te houden.

Uitlatingen dat zzp’ers in een nieuwe bezuinigingsronde hun zelfstandigenaftrek kwijt zouden raken helpen niet. Aanpassing van fiscaliteit is niet prettig maar acceptabel zolang deze de zzp’er stimuleert en niet pakt op zijn of haar imago en direct is terug te voeren op de bedrijfsvoering. Bezuinigen via de zelfstandigenaftrek heeft geen effect, draagt niets bij en geeft uiteindelijk niet het rendement waar dit Kabinet duidelijk behoefte aan heeft. Men moet erin vertrouwen dat ingegeven door het tumult dat door de ZZP organisaties is ontstaan deze maatregel minder strikt en zelfs wellicht van de baan gaat in de nieuwe begroting.

De oproep aan politiek Den Haag is, richt je op de hoofddiscussie, namelijk attractieve voorwaarden creëren voor ondernemers om medewerkers aan te nemen! Zorgen dat pensioen en fiscaliteit toegankelijk zijn voor de grote groep echte ondernemers waardoor ieder doet waar hij of zij goed in is. De schatkist wordt er door belastingbetaling uiteindelijk beter van als mensen in hun kracht staan. En blijf vooral van ontmoedigende verwijdering van de zelfstandigenaftrek af. Maar zoals gezegd vertrouwen in Den Haag moeten we ook proberen te hebben….de soep wordt vast niet zo heet gegeten als opgediend.

Uw steun als zzp’er is hard nodig om de actie van de ZZP organisaties kracht bij te zetten. Ik vraag u daarom om de petitie ‘de zelfstandigenaftrek moet blijven’ te ondertekenen, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Esther Raats-Coster
Voorzitter PZO

Link: | volledig bericht |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *