PZO: Coalitie moet vizier bijstellen

PZO is verbaasd over de berichtgeving in het Financieel Dagblad. De nieuwe plannen van de Commissie van Dijkhuizen zijn in juni reeds gepresenteerd. PZO heeft toen al in een reactie aangegeven geen voorstander te zijn van de invoering van een winstbox: invoering zal de positie van zelfstandige ondernemers verslechteren zowel direct (minder besteedbaar inkomen/vermindering werkkapitaal) alsook op termijn aantasten (pensioen/sparen/vangnet). De Commissie van Dijkhuizen presenteert verder maatregelen die ondernemers uit zouden moeten dagen om te groeien en te vernieuwen. Inbreuk maken op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, staat echter haaks op het standpunt om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren.

Lees meer | PZO |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *