Category Archives: Nieuws

Zelfstandigenaftrek afschaffen? NEE!

Zelfstandigenaftrek afschaffen is geen goede deal
Voor zelfstandig ondernemers is de zelfstandigenaftrek een heldere deal. Een duidelijke aftrekpost, geen ingewikkelde administratie en wel een tegemoetkoming voor het zelf regelen van verschillende inkomensrisico’s – ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen. Een overheid die besluit om deze aftrek van de ene op de andere dag af te schaffen laat zich niet kennen als een betrouwbare zakenpartner.

Het van de ene op de andere dag afschaffen van de zelfstandigenaftrek is geen goede deal. De timing kan niet slechter, juist nu hebben veel zelfstandig ondernemers te kampen met krimp, minder omzet, lagere tarieven.

Afschaffen zelfstandigenaftrek: slechte deal
Dat vinden zelfstandig ondernemers en de organisaties die opkomen voor hun belangen – FNV Zelfstandigen, PZO, Zelfstandigen Bouw en stichting ZZP Nederland. Afschaffen van de fiscale ondernemersfaciliteiten treft alle zelfstandig ondernemers en raakt ondernemers die met moeite het hoofd boven water houden het hardst.

Miljoenennota: wijzigingen zelfstandigenaftrek

Het kabinet heeft besloten om de zelfstandigenaftrek niet geheel af te schaffen, maar terug te brengen naar een in te leveren bedrag van 300 miljoen in 2015. Dit is ongetwijfeld een reactie op de felle protesten vanuit een gezamenlijke actie van de samenwerkende ZZP-organisaties. 200 miljoen minder klinkt mooi, maar dat is nog steeds 300 miljoen inleveren. Dat betekent dat we een eerste succes hebben met de protestactie, maar dat we nog stevig moeten doorpakken.

Argumenten overheid: geen goed beleid
Volgens de overheid moeten we allemaal inleveren, ook zelfstandigen. Daarnaast wil de overheid ook nog eens een half miljard bezuinigen op de aftrekposten. Dat betekent dat zelfstandigen dubbel moeten betalen. Als burgers leveren zij ook al flink in zoals iedere Nederlander dat doet. Onlangs werd door het CBS bekend gemaakt dat zelfstandigen erin 2012 al 2,7% op achteruit zijn gegaan terwijl de rest slechts 0,4% hoefde in te leveren. Als de nieuwe bezuinigingen op de aftrekposten doorgaan zal dat percentage voor de zelfstandigen nog fors negatiever uitpakken.

Daar gaan we niet mee akkoord, u kunt helpen
De gezamenlijke zelfstandigenorganisaties gaan niet akkoord met de voorgenomen bezuinigingen en roepen alle zelfstandigen op om mee te doen aan de actie. In de komende weken zullen we diverse activiteiten ondernemen tegen de ZZP boete. U kunt beginnen door de petitie te ondertekenen waar zelfstandigen hun standpunt duidelijk kunnen maken! Via deze website, mail en nieuwsberichten houden we u op de hoogte van verdere activiteiten en ontwikkelingen. We verzoeken de 70.000 aangesloten zelfstandigen dringend om de petitie te ondertekenen, want samen staan we sterk.

Onderteken ook de petitie

Link: | Petitie zelfstandigenaftrek moet blijven |

 

Laatste nieuws

Petitie is aangeboden aan Pechtold en Buma

Oppositiepartijen: Het zoeken naar argumenten om de begroting aan te pakken en schijnconstructies tegen te gaan, mag niet ten koste van bewuste zzp’ers gaan!

Dinsdagmiddag 1 oktober is de petitie voor het behoud van de zelfstandigenaftrek aan Sybrand Buma en Alexander Pechtold van oppositiepartijen CDA en D66 overhandigd door de ZZP-organisaties Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO). Enkele weken geleden riepen zij via de gezamenlijke website www.zzp-protest.nl hun achterban op om te protesteren tegen de dreigende afschaffing van de zelfstandigenaftrek door het Kabinet. In korte tijd gaven meer dan 66.000 ZZP’ers gehoor aan deze oproep.

“Afschaffing van de zelfstandigenaftrek is een keiharde klap in het gezicht voor meer dan 700.000 ZZP’ers, die een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en garant staan voor groei. Deze lastenverzwaring staat haaks op het stimuleren van ondernemerschap en treft in deze tijden van crisis alle zelfstandig ondernemers; ook degenen die op een gezonde manier hun onderneming opbouwen en leiden ”, aldus een woordvoerder van de ZZP-organisaties.

De ZZP-organisaties zijn verheugd dat beide oppositiepartijen dit protest tegen de afschaffing van zelfstandigenaftrek ondersteunen. De samenwerkende organisaties hebben aan Buma en Pechtold gemeld mee te willen werken aan een alternatief tot verbetering van het fiscale klimaat voor zelfstandigen en willen hierover ook graag het gesprek aangaan met het Kabinet.

Uitspraken Buma en Pechtold
Bij de ontvangst van de petitie spraken de heren Buma en Pechthold nog enkele woorden waar de belangenorganisaties en zelfstandig ondernemers moed uit kunnen putten.

Buma: “Het is de eerste keer dat wij een petitie namens zzp’ers en ZZP organisaties in ontvangst mogen nemen. Dit is op zichzelf staand al bijzonder en belangrijk te noemen en geeft aan dat het oude denken in werkgevers en werknemers niet meer van deze tijd is. De zelfstandigenaftrek is een essentieel onderwerp voor zzp’ers. Niet alleen werken zzp’ers hard om hun onderneming optimaal voort te kunnen zetten, daarnaast moeten zij alles zelf regelen en voelen zij niet alleen de gevolgen van de crisis maar is het ook moeilijker om opdrachten binnen te halen. De CDA wil graag samen met de ZZP organisaties strijden om zzp’ers een volledige plek te geven in de maatschappij, niet alleen ten aanzien van de zelfstandigenaftrek, maar ook op andere dossiers zoals pensioen, hypotheek en arbeidsongeschiktheid.”

Pechtold: Alexander Pechtold sluit zich graag aan bij de opmerkingen van zijn collega Buma en praat graag constructief verder met de ZZP organisaties over essentiële ZZP dossiers. Het is volgens Pechtold vreemd dat juist in deze tijd zzp’ers veel te weinig op het netvlies van het Kabinet staan. Het is tijd om de moderne arbeidsmarkt te hervormen. Men moet lef tonen om zaken structureel te kunnen veranderen. Het meest belangrijke voor de mens is momenteel werk en inkomen. Het zijn bij uitstek zzp’ers die dit geheel voor eigen rekening en risico realiseren. Zzp’ers zouden daarom veel meer centraal moeten worden gesteld in plaats van als afsluitpost te worden gezien van de begroting. Het zoeken naar argumenten om de begroting aan te pakken en schijnconstructies tegen te gaan, mag niet ten koste van bewuste zzp’ers gaan.”

Handtekeningactie gaat verder

De handtekeningactie tegen de plannen van het kabinet om fors te snijden in de zelfstandigenaftrek loopt ook na Prinsjesdag gewoon door. Officieel wordt op Prinsjesdag bekend wat het kabinet precies in petto heeft. Maar volgens uitgelekte stukken wordt voor 300 miljoen euro in de belastingaftrek voor zelfstandigen geschrapt. Eerder was sprake van een bedrag van 500 miljoen.

Inmiddels hebben al bijna 59.000 mensen de petitie tegen deze plannen ondertekend. U kunt nog steeds uw handtekening zetten.

Meer dan 50.000 handtekeningen!

Ondanks dat ‘geruchten uit Den Haag lekken’ dat de lastenverzwaring voor zelfstandigen wel mee zal vallen gaat de actie tegen de zelfstandigenaftrek in volle vaart door. Maar liefst 50.000 ZZP’ers hebben de petitie inmiddels getekend en steeds meer sociale partners onderschrijven het initiatief.

Ook vakbonden zoals CNV Vakmensen en FNV in Beweging ondersteunen de actie en vragen iedereen mee te tekenen om zo meer aandacht te krijgen voor het dreigende debacle voor zelfstandigen.. Ook zij zien in dat het schrappen van de aftrekposten wel eens desastreus kan zijn voor veel kleine zelfstandigen.

Overigens geldt het dubbel inleveren niet alleen voor zelfstandigen zonder personeel, maar uiteraard voor iedere ondernemen met een eenmanszaak als rechtsvorm. Onder hen zijn veel kleine middenstanders, met of zonder personeel. Deze groep heeft het zeer zwaar in deze tijden en 300 euro per maand inleveren, plus de lastenverzwaring voor iedere burger zal voor velen het einde betekenen…

ZZP Bashing

Het merendeel van de ruim 750.000 zzp’ers die Nederland inmiddels rijk is, ziet zich als bewust zelfstandig ondernemer en wil zijn of haar arbeidzame leven voor eigen rekening en risico inzetten. Deze groep is gebaat bij een faciliterende overheid welke de ondernemer steunt en aanmoedigt om zich in zijn of haar onzekere bestaan duurzaam in te zetten. Geen gemakkelijke opgave om in tijden van economische recessie nieuwe klussen te vinden, uurtarief overeind te houden en de expertise op hoog niveau te houden.

Uitlatingen dat zzp’ers in een nieuwe bezuinigingsronde hun zelfstandigenaftrek kwijt zouden raken helpen niet. Aanpassing van fiscaliteit is niet prettig maar acceptabel zolang deze de zzp’er stimuleert en niet pakt op zijn of haar imago en direct is terug te voeren op de bedrijfsvoering. Bezuinigen via de zelfstandigenaftrek heeft geen effect, draagt niets bij en geeft uiteindelijk niet het rendement waar dit Kabinet duidelijk behoefte aan heeft. Men moet erin vertrouwen dat ingegeven door het tumult dat door de ZZP organisaties is ontstaan deze maatregel minder strikt en zelfs wellicht van de baan gaat in de nieuwe begroting.

De oproep aan politiek Den Haag is, richt je op de hoofddiscussie, namelijk attractieve voorwaarden creëren voor ondernemers om medewerkers aan te nemen! Zorgen dat pensioen en fiscaliteit toegankelijk zijn voor de grote groep echte ondernemers waardoor ieder doet waar hij of zij goed in is. De schatkist wordt er door belastingbetaling uiteindelijk beter van als mensen in hun kracht staan. En blijf vooral van ontmoedigende verwijdering van de zelfstandigenaftrek af. Maar zoals gezegd vertrouwen in Den Haag moeten we ook proberen te hebben….de soep wordt vast niet zo heet gegeten als opgediend.

Uw steun als zzp’er is hard nodig om de actie van de ZZP organisaties kracht bij te zetten. Ik vraag u daarom om de petitie ‘de zelfstandigenaftrek moet blijven’ te ondertekenen, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Esther Raats-Coster
Voorzitter PZO

Link: | volledig bericht |

BNR: van uitstel komt geen aftstel

BNR Nieuwsradio 05-09 | De bezuinigingen op zzp’ers vallen lager uit dan verwacht. Er wordt niet voor 500 miljoen, maar voor 300 miljoen aan belastingvoordelen geschrapt, melden Haagse bronnen.

Volgens Erik Stam, hoogleraar economie van ondernemerschap en innovatie Universiteit Utrecht, is dat een verstandige beslissing. “Het houdt een grote groep mensen uit de armoede als de maatregelen niet worden ingevoerd zoals eerst de bedoeling was. Er is al een grote groep zelfstandigen die het nu moeilijk heeft. Volgens het CBS leven 170.000 zelfstandigen onder de armoedegrens. Dat zou met deze maatregelen nog wat erger worden.”

Johan Marrink, directeur van ZZP-Nederland, is ‘gematigd blij’ met de bijgestelde bezuinigingen. “Van 500 miljoen naar 300 miljoen bezuinigen lijkt aardig, maar er wordt natuurlijk nog steeds gesneden.”

Link | BNR Nieuwsradio |

Telegraaf: ZZP protest klinkt luider

05-09 op de voorpagina Telegraaf: Het schrappen van een deel van de bezuinigingen op belastingvoordelen voor ondernemers, is niet genoeg. Het plan moet gewoon weg, stelt VVD-prominent Hans Wiegel. Het kabinet wil 200 miljoen euro van de voorgenomen snijoperatie van een half miljard wegstrepen.

Mijn advies zou zijn om nu niet in slaap te vallen, want deze lastenverzwaring hakt er enorm in voor een grote groep mensen die niet zijn hand ophoudt bij de overheid. Dat halve miljard moet helemaal van tafel”, aldus Wiegel. Volgens hem is er nog tijd genoeg om dat te regelen, omdat de maatregel pas in 2015 in moet gaan.
Link: | Telegraaf.nl |

Actie begint vruchten af te werpen

Den Haag – 05-09-2013 | In Politiek Den Haag komt na onze actie een stroom van geruchten op gang. Een aan de VVD gerelateerde website spant de kroon: zij melden dat de zelfstandigenaftrek helemaal niet gaat verdwijnen. Andere media melden dat de bezuiniging geen 500 maar 300 miljoen zal zijn. Bovendien zal deze bezuiniging niet alleen betrekking hebben op de zelfstandigenaftrek.

Ondertussen zijn we als actiegroep hot news in vrijwel alle serieuze kranten, radio, journaals etc. Er is dus volop aandacht, maar pas op: het zijn slechts allemaal geruchten. Wat er van overblijft zullen we pas met Prinsjesdag horen. Ondertussen gaan we gewoon door met de actie. De handtekeningen stromen nog binnen, steeds meer andere organisaties ondersteunen ons initiatief en er komt steeds meer aandacht voor de actie.

De teller staat vandaag op 47.500 zelfstandigen die getekend hebben, mooi getal maar we moeten verder, teken ook de petitie als u dat nog niet gedaan heeft, want: samen staan we sterk…

12.000 handtekeningen voor petitie erbij in één dag

De actie van de samenwerkende ZZP-organisaties Stichting ZZP Nederland, PZO, Zelfstandigen Bouw en FNV Zelfstandigen heeft gisteren een vliegende start gehad. Vanaf 17 uur hebben inmiddels 12.000 zelfstandigen de petitie getekend die voor Prinsjesdag aan de minister zal worden aangeboden. In totaal hebben nu 28.000 mensen de petitie ondersteund.

Via deze website worden zelfstandig ondernemers opgeroepen een petitie te ondertekenen die aangeboden wordt aan de verantwoordelijke minister. Het kabinet is van plan om 500 miljoen te bezuinigen op de aftrekposten voor ondernemers. Hiermee dreigt een flinke lastenverzwaring voor zelfstandigen.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek is al gebleken dat zelfstandigen het meest aan koopkracht hebben ingeleverd. Als de nieuwe bezuinigingen op de aftrekposten doorgaan zullen zelfstandig ondernemers nog eens 200 tot 300 extra per maand aan koopkracht inleveren. Zelfstandig ondernemers kunnen hun protest en steunbetuiging kenbaar maken en de petitie ondertekenen. Om één krachtig protest te verzamelen roepen de gezamenlijke ZZP-organisaties de 1.2 miljoen zelfstandigen op de petitie te ondertekenen.

Elsevier: kabinetsplan aftrek moet prullenmand in

Elsevier 27-08: Het zegt een hoop over dit kabinet dat ze uitgerekend achter de zzp’ers aangaan. De arbeidsmarkt kan wel wat hervormingen gebruiken, maar lastenverzwaring voor zzp’ers is de slechtst denkbare maatregel.

Zeker is dat de Nederlandse arbeidsmarkt wel wat hervormingen kan gebruiken. Zo is het voor bedrijven nodeloos moeilijk om – vooral oudere – werknemers te ontslaan. En werkloosheidsuiterkingen duren maximaal drie jaar, wat niet echt aanzet tot solliciteren. Tot slot: kleine zelfstandigen betalen wel erg weinig belasting.

Echte hervormingen

Het zegt een hoop over dit kabinet van VVD en PvdA dat ze uitgerekend achter de zzp’ers aangaan. Daar valt immers geld te halen. De echte hervormingen, de plannen om ontslagbescherming te versoepelen en de duur van de werkloosheidsuitkering terug te brengen, werden met het Sociaal Akkoord in april in de ijskast gezet.

Lees meer: | Elsevier |