All posts by admin

Zelfstandigenaftrek afschaffen? NEE!

Zelfstandigenaftrek afschaffen is geen goede deal
Voor zelfstandig ondernemers is de zelfstandigenaftrek een heldere deal. Een duidelijke aftrekpost, geen ingewikkelde administratie en wel een tegemoetkoming voor het zelf regelen van verschillende inkomensrisico’s – ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen. Een overheid die besluit om deze aftrek van de ene op de andere dag af te schaffen laat zich niet kennen als een betrouwbare zakenpartner.

Het van de ene op de andere dag afschaffen van de zelfstandigenaftrek is geen goede deal. De timing kan niet slechter, juist nu hebben veel zelfstandig ondernemers te kampen met krimp, minder omzet, lagere tarieven.

Afschaffen zelfstandigenaftrek: slechte deal
Dat vinden zelfstandig ondernemers en de organisaties die opkomen voor hun belangen – FNV Zelfstandigen, PZO, Zelfstandigen Bouw en stichting ZZP Nederland. Afschaffen van de fiscale ondernemersfaciliteiten treft alle zelfstandig ondernemers en raakt ondernemers die met moeite het hoofd boven water houden het hardst.

Miljoenennota: wijzigingen zelfstandigenaftrek

Het kabinet heeft besloten om de zelfstandigenaftrek niet geheel af te schaffen, maar terug te brengen naar een in te leveren bedrag van 300 miljoen in 2015. Dit is ongetwijfeld een reactie op de felle protesten vanuit een gezamenlijke actie van de samenwerkende ZZP-organisaties. 200 miljoen minder klinkt mooi, maar dat is nog steeds 300 miljoen inleveren. Dat betekent dat we een eerste succes hebben met de protestactie, maar dat we nog stevig moeten doorpakken.

Argumenten overheid: geen goed beleid
Volgens de overheid moeten we allemaal inleveren, ook zelfstandigen. Daarnaast wil de overheid ook nog eens een half miljard bezuinigen op de aftrekposten. Dat betekent dat zelfstandigen dubbel moeten betalen. Als burgers leveren zij ook al flink in zoals iedere Nederlander dat doet. Onlangs werd door het CBS bekend gemaakt dat zelfstandigen erin 2012 al 2,7% op achteruit zijn gegaan terwijl de rest slechts 0,4% hoefde in te leveren. Als de nieuwe bezuinigingen op de aftrekposten doorgaan zal dat percentage voor de zelfstandigen nog fors negatiever uitpakken.

Daar gaan we niet mee akkoord, u kunt helpen
De gezamenlijke zelfstandigenorganisaties gaan niet akkoord met de voorgenomen bezuinigingen en roepen alle zelfstandigen op om mee te doen aan de actie. In de komende weken zullen we diverse activiteiten ondernemen tegen de ZZP boete. U kunt beginnen door de petitie te ondertekenen waar zelfstandigen hun standpunt duidelijk kunnen maken! Via deze website, mail en nieuwsberichten houden we u op de hoogte van verdere activiteiten en ontwikkelingen. We verzoeken de 70.000 aangesloten zelfstandigen dringend om de petitie te ondertekenen, want samen staan we sterk.

Onderteken ook de petitie

Link: | Petitie zelfstandigenaftrek moet blijven |

 

Laatste nieuws

Suggesties?

Uw suggesties zijn welkom!

Heeft u suggesties, wilt u meewerken aan de actie of wilt u reageren op het afschaffen van de zelfstandigenaftrek, meld dit dan via onderstaan formulier of neem contact op met uw zelfstandigenorganisatie. Indien u teruggebeld wilt worden vermeld dan even uw telefoonnummer bij uw opmerkingen svp.

Journalisten kunnen ons helpen door over het afschaffen te schrijven, we staan u graag te woord…

vanuit welke hoedanigheid neemt u contact op

Ondersteund door:

Inmiddels ondersteunen tal van organisaties onze actie. Daar zijn we zeer blij mee want met zoveel mogelijk steun is ons doel gebaat: het voorkomen dat de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft. Wilt u ook uw steun aan ons betuigen als organisatie, bel dan even (050) 3144 344

Reactie CNV Vakmensen:

Aan de Samenwerkende ZZP-Organisaties

Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen, Platform Zelfstandig Ondernemers

Het bestuur van CNV Vakmensen ondersteunt uw protestactie tegen het voorgenomen besluit van het kabinet om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Deze lastenverzwaring treft eenzijdig de groep ondernemende vakmensen, die voor eigen rekening en risico een plaats op de arbeidsmarkt heeft veroverd en daarmee een belangrijk aandeel heeft in de beperking van het beroep op het sociale stelsel in een tijd van economische recessie. Deze maatregel voegt niets toe aan de bestrijding van z.g. schijnconstructies, daarvoor zou het kabinet effectieve maatregelen moeten treffen tegen werkgevers, die als opdrachtgever, deze schijnconstructies gebruiken om cao-afspraken en de afdracht van premies te ontlopen. CNV Vakmensen roept sociale partners op om eveneens steun te betuigen aan deze protestactie van de zelfstandigenorganisaties.

Met vriendelijke groet,

Arend van Wijngaarden – Voorzitter CNV Vakmensen

Link: | originele brief |

Reactie FNV in Beweging

Het bestuur van FNV in Beweging ondersteunt volledig uw protest tegen het voorgenomen besluit van het kabinet om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.

De zelfstandigen spelen een belangrijke rol in de huidige economie en opereren geheel voor eigen rekening en risico en vallen in tijden van crisis niet terug op ons sociale stelsel. Feit is ook dat zaken als pensioen en arbeidsongeschiktheid veelal voor deze groep nog niet goed geregeld zijn. Een flinke lastenverzwaring zal juist averechts werken. FNV in Beweging strijdt voor gewoon goed werk, ook voor zelfstandigen. Het afschaffen van de zelfstandigenaftrek draagt niets bij in de aanpak van schijnconstructies. Een zogenaamde schijnzelfstandige heeft immers geen alternatief. Opdrachtgevers/ werkgevers gebruiken momenteel schijnconstructies om CAO-afspraken en de afdracht van premies te ontlopen. Tegelijkertijd vindt handhaving van bestaande afspraken niet of nauwelijks plaats. Ter bestrijding van schijnconstructies zou het kabinet in moeten zetten op andere en effectievere maatregelen.

FNV in Beweging roept hiermee sociale partners op dit protest te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Edwin Bouwers – Dagelijks Bestuurder FNV

Link: | originele brief FNV |

Reactie NOA:

Het Kabinet heeft het voornemen om de zelfstandigenaftrek met ingang van 1 januari 2015 af te schaffen. De maatregel moet € 500 miljoen euro opleveren en een bijdrage leveren aan het verminderen van het financieringstekort. De overheid kijkt alleen naar haar eigen belang en schuift problemen af op ondernemers en burgers.Want voor de schatkist is extra geld mooi. Lastenverzwaring levert voor de ondernemer alleen maar meer problemen op. Extra belasting voor ondernemers moeten naar het oordeel van NOA juist worden voorkomen. In deze tijden van crisis kunnen veel ondernemers slechts met moeite het hoofd boven water houden. De veronderstelling dat men lastenverzwaringen aan opdrachtgevers kan doorberekenen is volstrekt naïef. Er is gebrek aan werk en prijzen staan onder druk. Opdrachtgevers accepteren geen verhoging van prijzen. Daarom is afschaffing van zelfstandigenaftrek een directe aanval op de koopkracht van ondernemers die het toch al zwaar hebben.

NOA is helder ; De zelfstandigenaftrek moet blijven!

Met vriendelijke groet,

Fekke Haringsma

voorzitter sector OZP van NOA

 

Reactie Bouwend Nederland:

Het bestuur van Bouwend Nederland vindt dat de lastenverzwaring de groep ondernemende vakmensen eenzijdig treft. Deze mensen, die voor eigen rekening en risico een plaats op de arbeidsmarkt hebben veroverd, vormen een belangrijk aandeel in de beperking van het beroep op het sociale stelsel in een tijd van economische recessie. Deze maatregel voegt niets toe aan de bestrijding van schijnconstructies.

Met vriendelijke groet,

mr. J. L. van Tuinen

Algemeen directeur Bouwend Nederland

Link: | originele brief Bouwend Nederland |

De actie wordt ook ondersteund door:

Waarom actie

Als de kabinetsplannen doorgaan zal iedere zelfstandige een fors bedrag per maand moeten inleveren. Voor de meeste zelfstandigen zal dat ca. €250,- per maand netto zijn. Zelfstandigen met een inkomen waarmee men in de 52% belastingschijf valt zullen beduidend meer dan € 300,- per maand inleveren. Voor mensen met een lage bruto winst kan dat wel eens het einde van hun bestaan als zelfstandige betekenen. Dat vinden wij als ZZP-organisaties onacceptabel.

De groep ZZP’ers die nu hard moeten werken om het hoofd boven water te houden zijn vaak gestart vanuit een uitkeringssituatie, daarbij zwaar gestimuleerd door het UWV en andere overheidsinstanties. Dat de economie slecht gaat waardoor het inkomen is gedaald is op zich al niet leuk, dat iedere Nederlander moet inleveren omdat de overheid een groot tekort heeft is al een feit. Maar om nu de zelfstandigen (met en zonder personeel) nog eens zwaar te laten inleveren is onacceptabel.

Daarom zetten Zelfstandigen Bouw, Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland zich uitermate in om te voorkomen dat zelfstandigen bestraft worden met een ZZP Boete.

Samen met u
Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Een eerste stap die u kunt zetten is het ondertekenen van de petitie ‘Zelfstandigenaftrek moet blijven’. Dat simpel online via de link onderaan deze pagina. De petitie zal met veel pers er omheen worden aangeboden aan een belangrijke vertegenwoordiger van het kabinet.

Link: | Petitie zelfstandigenaftrek moet blijven |

De actie gaat verder

Acties tegen lastenverzwaring ZZP’ers gaan (succesvol) door

De protestactie van de samenwerkende ZZP-organisaties Platform Zelfstandige Ondernemers, Zelfstandigen Bouw, Stichting ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen tegen de voorgenomen lastenverzwaring voor zelfstandigen is uiterst succesvol, binnen enkele dagen zijn meer dan 40.000 handtekeningen geplaatst.

De actie is ook doorgedrongen tot de politiek. Oppositiepartijen ondersteunen het feit dat de zelfstandigenaftrek niet zomaar weggestreept kan worden, regeringspartijen proberen te vertellen dat het wel mee zal vallen. Er verscheen zelfs een bericht op de VVD website ‘Lef moet Lonen’ dat het hele plan van de baan zou zijn. Natuurlijk moeten wij vertrouwen proberen te houden dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat politiek Den Haag het bewuste ondernemerschap serieus neemt. Echter is de steun van iedere zzp’er hard nodig om de gezamenlijke actie van de ZZP organisaties kracht bij te zetten en politiek Den Haag de goede kant op te bewegen.

We roepen iedereen die nog niet getekend heeft op om dit alsnog te doen. Samen staan we sterk en kunnen we er voor zorgen dat deze plannen definitief van tafel gaan.

Link: | Petitie zelfstandigenaftrek moet blijven |

Petitie is aangeboden aan Pechtold en Buma

Oppositiepartijen: Het zoeken naar argumenten om de begroting aan te pakken en schijnconstructies tegen te gaan, mag niet ten koste van bewuste zzp’ers gaan!

Dinsdagmiddag 1 oktober is de petitie voor het behoud van de zelfstandigenaftrek aan Sybrand Buma en Alexander Pechtold van oppositiepartijen CDA en D66 overhandigd door de ZZP-organisaties Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO). Enkele weken geleden riepen zij via de gezamenlijke website www.zzp-protest.nl hun achterban op om te protesteren tegen de dreigende afschaffing van de zelfstandigenaftrek door het Kabinet. In korte tijd gaven meer dan 66.000 ZZP’ers gehoor aan deze oproep.

“Afschaffing van de zelfstandigenaftrek is een keiharde klap in het gezicht voor meer dan 700.000 ZZP’ers, die een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en garant staan voor groei. Deze lastenverzwaring staat haaks op het stimuleren van ondernemerschap en treft in deze tijden van crisis alle zelfstandig ondernemers; ook degenen die op een gezonde manier hun onderneming opbouwen en leiden ”, aldus een woordvoerder van de ZZP-organisaties.

De ZZP-organisaties zijn verheugd dat beide oppositiepartijen dit protest tegen de afschaffing van zelfstandigenaftrek ondersteunen. De samenwerkende organisaties hebben aan Buma en Pechtold gemeld mee te willen werken aan een alternatief tot verbetering van het fiscale klimaat voor zelfstandigen en willen hierover ook graag het gesprek aangaan met het Kabinet.

Uitspraken Buma en Pechtold
Bij de ontvangst van de petitie spraken de heren Buma en Pechthold nog enkele woorden waar de belangenorganisaties en zelfstandig ondernemers moed uit kunnen putten.

Buma: “Het is de eerste keer dat wij een petitie namens zzp’ers en ZZP organisaties in ontvangst mogen nemen. Dit is op zichzelf staand al bijzonder en belangrijk te noemen en geeft aan dat het oude denken in werkgevers en werknemers niet meer van deze tijd is. De zelfstandigenaftrek is een essentieel onderwerp voor zzp’ers. Niet alleen werken zzp’ers hard om hun onderneming optimaal voort te kunnen zetten, daarnaast moeten zij alles zelf regelen en voelen zij niet alleen de gevolgen van de crisis maar is het ook moeilijker om opdrachten binnen te halen. De CDA wil graag samen met de ZZP organisaties strijden om zzp’ers een volledige plek te geven in de maatschappij, niet alleen ten aanzien van de zelfstandigenaftrek, maar ook op andere dossiers zoals pensioen, hypotheek en arbeidsongeschiktheid.”

Pechtold: Alexander Pechtold sluit zich graag aan bij de opmerkingen van zijn collega Buma en praat graag constructief verder met de ZZP organisaties over essentiële ZZP dossiers. Het is volgens Pechtold vreemd dat juist in deze tijd zzp’ers veel te weinig op het netvlies van het Kabinet staan. Het is tijd om de moderne arbeidsmarkt te hervormen. Men moet lef tonen om zaken structureel te kunnen veranderen. Het meest belangrijke voor de mens is momenteel werk en inkomen. Het zijn bij uitstek zzp’ers die dit geheel voor eigen rekening en risico realiseren. Zzp’ers zouden daarom veel meer centraal moeten worden gesteld in plaats van als afsluitpost te worden gezien van de begroting. Het zoeken naar argumenten om de begroting aan te pakken en schijnconstructies tegen te gaan, mag niet ten koste van bewuste zzp’ers gaan.”

Handtekeningactie gaat verder

De handtekeningactie tegen de plannen van het kabinet om fors te snijden in de zelfstandigenaftrek loopt ook na Prinsjesdag gewoon door. Officieel wordt op Prinsjesdag bekend wat het kabinet precies in petto heeft. Maar volgens uitgelekte stukken wordt voor 300 miljoen euro in de belastingaftrek voor zelfstandigen geschrapt. Eerder was sprake van een bedrag van 500 miljoen.

Inmiddels hebben al bijna 59.000 mensen de petitie tegen deze plannen ondertekend. U kunt nog steeds uw handtekening zetten.

Meer dan 50.000 handtekeningen!

Ondanks dat ‘geruchten uit Den Haag lekken’ dat de lastenverzwaring voor zelfstandigen wel mee zal vallen gaat de actie tegen de zelfstandigenaftrek in volle vaart door. Maar liefst 50.000 ZZP’ers hebben de petitie inmiddels getekend en steeds meer sociale partners onderschrijven het initiatief.

Ook vakbonden zoals CNV Vakmensen en FNV in Beweging ondersteunen de actie en vragen iedereen mee te tekenen om zo meer aandacht te krijgen voor het dreigende debacle voor zelfstandigen.. Ook zij zien in dat het schrappen van de aftrekposten wel eens desastreus kan zijn voor veel kleine zelfstandigen.

Overigens geldt het dubbel inleveren niet alleen voor zelfstandigen zonder personeel, maar uiteraard voor iedere ondernemen met een eenmanszaak als rechtsvorm. Onder hen zijn veel kleine middenstanders, met of zonder personeel. Deze groep heeft het zeer zwaar in deze tijden en 300 euro per maand inleveren, plus de lastenverzwaring voor iedere burger zal voor velen het einde betekenen…

ZZP Bashing

Het merendeel van de ruim 750.000 zzp’ers die Nederland inmiddels rijk is, ziet zich als bewust zelfstandig ondernemer en wil zijn of haar arbeidzame leven voor eigen rekening en risico inzetten. Deze groep is gebaat bij een faciliterende overheid welke de ondernemer steunt en aanmoedigt om zich in zijn of haar onzekere bestaan duurzaam in te zetten. Geen gemakkelijke opgave om in tijden van economische recessie nieuwe klussen te vinden, uurtarief overeind te houden en de expertise op hoog niveau te houden.

Uitlatingen dat zzp’ers in een nieuwe bezuinigingsronde hun zelfstandigenaftrek kwijt zouden raken helpen niet. Aanpassing van fiscaliteit is niet prettig maar acceptabel zolang deze de zzp’er stimuleert en niet pakt op zijn of haar imago en direct is terug te voeren op de bedrijfsvoering. Bezuinigen via de zelfstandigenaftrek heeft geen effect, draagt niets bij en geeft uiteindelijk niet het rendement waar dit Kabinet duidelijk behoefte aan heeft. Men moet erin vertrouwen dat ingegeven door het tumult dat door de ZZP organisaties is ontstaan deze maatregel minder strikt en zelfs wellicht van de baan gaat in de nieuwe begroting.

De oproep aan politiek Den Haag is, richt je op de hoofddiscussie, namelijk attractieve voorwaarden creëren voor ondernemers om medewerkers aan te nemen! Zorgen dat pensioen en fiscaliteit toegankelijk zijn voor de grote groep echte ondernemers waardoor ieder doet waar hij of zij goed in is. De schatkist wordt er door belastingbetaling uiteindelijk beter van als mensen in hun kracht staan. En blijf vooral van ontmoedigende verwijdering van de zelfstandigenaftrek af. Maar zoals gezegd vertrouwen in Den Haag moeten we ook proberen te hebben….de soep wordt vast niet zo heet gegeten als opgediend.

Uw steun als zzp’er is hard nodig om de actie van de ZZP organisaties kracht bij te zetten. Ik vraag u daarom om de petitie ‘de zelfstandigenaftrek moet blijven’ te ondertekenen, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Esther Raats-Coster
Voorzitter PZO

Link: | volledig bericht |

BNR: van uitstel komt geen aftstel

BNR Nieuwsradio 05-09 | De bezuinigingen op zzp’ers vallen lager uit dan verwacht. Er wordt niet voor 500 miljoen, maar voor 300 miljoen aan belastingvoordelen geschrapt, melden Haagse bronnen.

Volgens Erik Stam, hoogleraar economie van ondernemerschap en innovatie Universiteit Utrecht, is dat een verstandige beslissing. “Het houdt een grote groep mensen uit de armoede als de maatregelen niet worden ingevoerd zoals eerst de bedoeling was. Er is al een grote groep zelfstandigen die het nu moeilijk heeft. Volgens het CBS leven 170.000 zelfstandigen onder de armoedegrens. Dat zou met deze maatregelen nog wat erger worden.”

Johan Marrink, directeur van ZZP-Nederland, is ‘gematigd blij’ met de bijgestelde bezuinigingen. “Van 500 miljoen naar 300 miljoen bezuinigen lijkt aardig, maar er wordt natuurlijk nog steeds gesneden.”

Link | BNR Nieuwsradio |