Ondersteund door:

Inmiddels ondersteunen tal van organisaties onze actie. Daar zijn we zeer blij mee want met zoveel mogelijk steun is ons doel gebaat: het voorkomen dat de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft. Wilt u ook uw steun aan ons betuigen als organisatie, bel dan even (050) 3144 344

Reactie CNV Vakmensen:

Aan de Samenwerkende ZZP-Organisaties

Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen, Platform Zelfstandig Ondernemers

Het bestuur van CNV Vakmensen ondersteunt uw protestactie tegen het voorgenomen besluit van het kabinet om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Deze lastenverzwaring treft eenzijdig de groep ondernemende vakmensen, die voor eigen rekening en risico een plaats op de arbeidsmarkt heeft veroverd en daarmee een belangrijk aandeel heeft in de beperking van het beroep op het sociale stelsel in een tijd van economische recessie. Deze maatregel voegt niets toe aan de bestrijding van z.g. schijnconstructies, daarvoor zou het kabinet effectieve maatregelen moeten treffen tegen werkgevers, die als opdrachtgever, deze schijnconstructies gebruiken om cao-afspraken en de afdracht van premies te ontlopen. CNV Vakmensen roept sociale partners op om eveneens steun te betuigen aan deze protestactie van de zelfstandigenorganisaties.

Met vriendelijke groet,

Arend van Wijngaarden – Voorzitter CNV Vakmensen

Link: | originele brief |

Reactie FNV in Beweging

Het bestuur van FNV in Beweging ondersteunt volledig uw protest tegen het voorgenomen besluit van het kabinet om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.

De zelfstandigen spelen een belangrijke rol in de huidige economie en opereren geheel voor eigen rekening en risico en vallen in tijden van crisis niet terug op ons sociale stelsel. Feit is ook dat zaken als pensioen en arbeidsongeschiktheid veelal voor deze groep nog niet goed geregeld zijn. Een flinke lastenverzwaring zal juist averechts werken. FNV in Beweging strijdt voor gewoon goed werk, ook voor zelfstandigen. Het afschaffen van de zelfstandigenaftrek draagt niets bij in de aanpak van schijnconstructies. Een zogenaamde schijnzelfstandige heeft immers geen alternatief. Opdrachtgevers/ werkgevers gebruiken momenteel schijnconstructies om CAO-afspraken en de afdracht van premies te ontlopen. Tegelijkertijd vindt handhaving van bestaande afspraken niet of nauwelijks plaats. Ter bestrijding van schijnconstructies zou het kabinet in moeten zetten op andere en effectievere maatregelen.

FNV in Beweging roept hiermee sociale partners op dit protest te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Edwin Bouwers – Dagelijks Bestuurder FNV

Link: | originele brief FNV |

Reactie NOA:

Het Kabinet heeft het voornemen om de zelfstandigenaftrek met ingang van 1 januari 2015 af te schaffen. De maatregel moet € 500 miljoen euro opleveren en een bijdrage leveren aan het verminderen van het financieringstekort. De overheid kijkt alleen naar haar eigen belang en schuift problemen af op ondernemers en burgers.Want voor de schatkist is extra geld mooi. Lastenverzwaring levert voor de ondernemer alleen maar meer problemen op. Extra belasting voor ondernemers moeten naar het oordeel van NOA juist worden voorkomen. In deze tijden van crisis kunnen veel ondernemers slechts met moeite het hoofd boven water houden. De veronderstelling dat men lastenverzwaringen aan opdrachtgevers kan doorberekenen is volstrekt naïef. Er is gebrek aan werk en prijzen staan onder druk. Opdrachtgevers accepteren geen verhoging van prijzen. Daarom is afschaffing van zelfstandigenaftrek een directe aanval op de koopkracht van ondernemers die het toch al zwaar hebben.

NOA is helder ; De zelfstandigenaftrek moet blijven!

Met vriendelijke groet,

Fekke Haringsma

voorzitter sector OZP van NOA

 

Reactie Bouwend Nederland:

Het bestuur van Bouwend Nederland vindt dat de lastenverzwaring de groep ondernemende vakmensen eenzijdig treft. Deze mensen, die voor eigen rekening en risico een plaats op de arbeidsmarkt hebben veroverd, vormen een belangrijk aandeel in de beperking van het beroep op het sociale stelsel in een tijd van economische recessie. Deze maatregel voegt niets toe aan de bestrijding van schijnconstructies.

Met vriendelijke groet,

mr. J. L. van Tuinen

Algemeen directeur Bouwend Nederland

Link: | originele brief Bouwend Nederland |

De actie wordt ook ondersteund door:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *