Waarom actie

Als de kabinetsplannen doorgaan zal iedere zelfstandige een fors bedrag per maand moeten inleveren. Voor de meeste zelfstandigen zal dat ca. €250,- per maand netto zijn. Zelfstandigen met een inkomen waarmee men in de 52% belastingschijf valt zullen beduidend meer dan € 300,- per maand inleveren. Voor mensen met een lage bruto winst kan dat wel eens het einde van hun bestaan als zelfstandige betekenen. Dat vinden wij als ZZP-organisaties onacceptabel.

De groep ZZP’ers die nu hard moeten werken om het hoofd boven water te houden zijn vaak gestart vanuit een uitkeringssituatie, daarbij zwaar gestimuleerd door het UWV en andere overheidsinstanties. Dat de economie slecht gaat waardoor het inkomen is gedaald is op zich al niet leuk, dat iedere Nederlander moet inleveren omdat de overheid een groot tekort heeft is al een feit. Maar om nu de zelfstandigen (met en zonder personeel) nog eens zwaar te laten inleveren is onacceptabel.

Daarom zetten Zelfstandigen Bouw, Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland zich uitermate in om te voorkomen dat zelfstandigen bestraft worden met een ZZP Boete.

Samen met u
Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Een eerste stap die u kunt zetten is het ondertekenen van de petitie ‘Zelfstandigenaftrek moet blijven’. Dat simpel online via de link onderaan deze pagina. De petitie zal met veel pers er omheen worden aangeboden aan een belangrijke vertegenwoordiger van het kabinet.

Link: | Petitie zelfstandigenaftrek moet blijven |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *