Category Archives: Artikel

Ondersteund door:

Inmiddels ondersteunen tal van organisaties onze actie. Daar zijn we zeer blij mee want met zoveel mogelijk steun is ons doel gebaat: het voorkomen dat de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft. Wilt u ook uw steun aan ons betuigen als organisatie, bel dan even (050) 3144 344

Reactie CNV Vakmensen:

Aan de Samenwerkende ZZP-Organisaties

Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen, Platform Zelfstandig Ondernemers

Het bestuur van CNV Vakmensen ondersteunt uw protestactie tegen het voorgenomen besluit van het kabinet om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Deze lastenverzwaring treft eenzijdig de groep ondernemende vakmensen, die voor eigen rekening en risico een plaats op de arbeidsmarkt heeft veroverd en daarmee een belangrijk aandeel heeft in de beperking van het beroep op het sociale stelsel in een tijd van economische recessie. Deze maatregel voegt niets toe aan de bestrijding van z.g. schijnconstructies, daarvoor zou het kabinet effectieve maatregelen moeten treffen tegen werkgevers, die als opdrachtgever, deze schijnconstructies gebruiken om cao-afspraken en de afdracht van premies te ontlopen. CNV Vakmensen roept sociale partners op om eveneens steun te betuigen aan deze protestactie van de zelfstandigenorganisaties.

Met vriendelijke groet,

Arend van Wijngaarden – Voorzitter CNV Vakmensen

Link: | originele brief |

Reactie FNV in Beweging

Het bestuur van FNV in Beweging ondersteunt volledig uw protest tegen het voorgenomen besluit van het kabinet om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.

De zelfstandigen spelen een belangrijke rol in de huidige economie en opereren geheel voor eigen rekening en risico en vallen in tijden van crisis niet terug op ons sociale stelsel. Feit is ook dat zaken als pensioen en arbeidsongeschiktheid veelal voor deze groep nog niet goed geregeld zijn. Een flinke lastenverzwaring zal juist averechts werken. FNV in Beweging strijdt voor gewoon goed werk, ook voor zelfstandigen. Het afschaffen van de zelfstandigenaftrek draagt niets bij in de aanpak van schijnconstructies. Een zogenaamde schijnzelfstandige heeft immers geen alternatief. Opdrachtgevers/ werkgevers gebruiken momenteel schijnconstructies om CAO-afspraken en de afdracht van premies te ontlopen. Tegelijkertijd vindt handhaving van bestaande afspraken niet of nauwelijks plaats. Ter bestrijding van schijnconstructies zou het kabinet in moeten zetten op andere en effectievere maatregelen.

FNV in Beweging roept hiermee sociale partners op dit protest te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Edwin Bouwers – Dagelijks Bestuurder FNV

Link: | originele brief FNV |

Reactie NOA:

Het Kabinet heeft het voornemen om de zelfstandigenaftrek met ingang van 1 januari 2015 af te schaffen. De maatregel moet € 500 miljoen euro opleveren en een bijdrage leveren aan het verminderen van het financieringstekort. De overheid kijkt alleen naar haar eigen belang en schuift problemen af op ondernemers en burgers.Want voor de schatkist is extra geld mooi. Lastenverzwaring levert voor de ondernemer alleen maar meer problemen op. Extra belasting voor ondernemers moeten naar het oordeel van NOA juist worden voorkomen. In deze tijden van crisis kunnen veel ondernemers slechts met moeite het hoofd boven water houden. De veronderstelling dat men lastenverzwaringen aan opdrachtgevers kan doorberekenen is volstrekt naïef. Er is gebrek aan werk en prijzen staan onder druk. Opdrachtgevers accepteren geen verhoging van prijzen. Daarom is afschaffing van zelfstandigenaftrek een directe aanval op de koopkracht van ondernemers die het toch al zwaar hebben.

NOA is helder ; De zelfstandigenaftrek moet blijven!

Met vriendelijke groet,

Fekke Haringsma

voorzitter sector OZP van NOA

 

Reactie Bouwend Nederland:

Het bestuur van Bouwend Nederland vindt dat de lastenverzwaring de groep ondernemende vakmensen eenzijdig treft. Deze mensen, die voor eigen rekening en risico een plaats op de arbeidsmarkt hebben veroverd, vormen een belangrijk aandeel in de beperking van het beroep op het sociale stelsel in een tijd van economische recessie. Deze maatregel voegt niets toe aan de bestrijding van schijnconstructies.

Met vriendelijke groet,

mr. J. L. van Tuinen

Algemeen directeur Bouwend Nederland

Link: | originele brief Bouwend Nederland |

De actie wordt ook ondersteund door:

Waarom actie

Als de kabinetsplannen doorgaan zal iedere zelfstandige een fors bedrag per maand moeten inleveren. Voor de meeste zelfstandigen zal dat ca. €250,- per maand netto zijn. Zelfstandigen met een inkomen waarmee men in de 52% belastingschijf valt zullen beduidend meer dan € 300,- per maand inleveren. Voor mensen met een lage bruto winst kan dat wel eens het einde van hun bestaan als zelfstandige betekenen. Dat vinden wij als ZZP-organisaties onacceptabel.

De groep ZZP’ers die nu hard moeten werken om het hoofd boven water te houden zijn vaak gestart vanuit een uitkeringssituatie, daarbij zwaar gestimuleerd door het UWV en andere overheidsinstanties. Dat de economie slecht gaat waardoor het inkomen is gedaald is op zich al niet leuk, dat iedere Nederlander moet inleveren omdat de overheid een groot tekort heeft is al een feit. Maar om nu de zelfstandigen (met en zonder personeel) nog eens zwaar te laten inleveren is onacceptabel.

Daarom zetten Zelfstandigen Bouw, Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland zich uitermate in om te voorkomen dat zelfstandigen bestraft worden met een ZZP Boete.

Samen met u
Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Een eerste stap die u kunt zetten is het ondertekenen van de petitie ‘Zelfstandigenaftrek moet blijven’. Dat simpel online via de link onderaan deze pagina. De petitie zal met veel pers er omheen worden aangeboden aan een belangrijke vertegenwoordiger van het kabinet.

Link: | Petitie zelfstandigenaftrek moet blijven |

De actie gaat verder

Acties tegen lastenverzwaring ZZP’ers gaan (succesvol) door

De protestactie van de samenwerkende ZZP-organisaties Platform Zelfstandige Ondernemers, Zelfstandigen Bouw, Stichting ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen tegen de voorgenomen lastenverzwaring voor zelfstandigen is uiterst succesvol, binnen enkele dagen zijn meer dan 40.000 handtekeningen geplaatst.

De actie is ook doorgedrongen tot de politiek. Oppositiepartijen ondersteunen het feit dat de zelfstandigenaftrek niet zomaar weggestreept kan worden, regeringspartijen proberen te vertellen dat het wel mee zal vallen. Er verscheen zelfs een bericht op de VVD website ‘Lef moet Lonen’ dat het hele plan van de baan zou zijn. Natuurlijk moeten wij vertrouwen proberen te houden dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat politiek Den Haag het bewuste ondernemerschap serieus neemt. Echter is de steun van iedere zzp’er hard nodig om de gezamenlijke actie van de ZZP organisaties kracht bij te zetten en politiek Den Haag de goede kant op te bewegen.

We roepen iedereen die nog niet getekend heeft op om dit alsnog te doen. Samen staan we sterk en kunnen we er voor zorgen dat deze plannen definitief van tafel gaan.

Link: | Petitie zelfstandigenaftrek moet blijven |