Zelfstandigenaftrek afschaffen? NEE!

Zelfstandigenaftrek afschaffen is geen goede deal
Voor zelfstandig ondernemers is de zelfstandigenaftrek een heldere deal. Een duidelijke aftrekpost, geen ingewikkelde administratie en wel een tegemoetkoming voor het zelf regelen van verschillende inkomensrisico’s – ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen. Een overheid die besluit om deze aftrek van de ene op de andere dag af te schaffen laat zich niet kennen als een betrouwbare zakenpartner.

Het van de ene op de andere dag afschaffen van de zelfstandigenaftrek is geen goede deal. De timing kan niet slechter, juist nu hebben veel zelfstandig ondernemers te kampen met krimp, minder omzet, lagere tarieven.

Afschaffen zelfstandigenaftrek: slechte deal
Dat vinden zelfstandig ondernemers en de organisaties die opkomen voor hun belangen – FNV Zelfstandigen, PZO, Zelfstandigen Bouw en stichting ZZP Nederland. Afschaffen van de fiscale ondernemersfaciliteiten treft alle zelfstandig ondernemers en raakt ondernemers die met moeite het hoofd boven water houden het hardst.

Miljoenennota: wijzigingen zelfstandigenaftrek

Het kabinet heeft besloten om de zelfstandigenaftrek niet geheel af te schaffen, maar terug te brengen naar een in te leveren bedrag van 300 miljoen in 2015. Dit is ongetwijfeld een reactie op de felle protesten vanuit een gezamenlijke actie van de samenwerkende ZZP-organisaties. 200 miljoen minder klinkt mooi, maar dat is nog steeds 300 miljoen inleveren. Dat betekent dat we een eerste succes hebben met de protestactie, maar dat we nog stevig moeten doorpakken.

Argumenten overheid: geen goed beleid
Volgens de overheid moeten we allemaal inleveren, ook zelfstandigen. Daarnaast wil de overheid ook nog eens een half miljard bezuinigen op de aftrekposten. Dat betekent dat zelfstandigen dubbel moeten betalen. Als burgers leveren zij ook al flink in zoals iedere Nederlander dat doet. Onlangs werd door het CBS bekend gemaakt dat zelfstandigen erin 2012 al 2,7% op achteruit zijn gegaan terwijl de rest slechts 0,4% hoefde in te leveren. Als de nieuwe bezuinigingen op de aftrekposten doorgaan zal dat percentage voor de zelfstandigen nog fors negatiever uitpakken.

Daar gaan we niet mee akkoord, u kunt helpen
De gezamenlijke zelfstandigenorganisaties gaan niet akkoord met de voorgenomen bezuinigingen en roepen alle zelfstandigen op om mee te doen aan de actie. In de komende weken zullen we diverse activiteiten ondernemen tegen de ZZP boete. U kunt beginnen door de petitie te ondertekenen waar zelfstandigen hun standpunt duidelijk kunnen maken! Via deze website, mail en nieuwsberichten houden we u op de hoogte van verdere activiteiten en ontwikkelingen. We verzoeken de 70.000 aangesloten zelfstandigen dringend om de petitie te ondertekenen, want samen staan we sterk.

Onderteken ook de petitie

Link: | Petitie zelfstandigenaftrek moet blijven |

 

Laatste nieuws

ZZP Protest – Zelfstandigenaftrek moet blijven!